Nyhedsbrev

Vil du modtage nyheder fra Brohusklubben, så tilmeld dig her brohusklubben@gmail.com.

 

Døves Seniorklub Brohusklubben

Den ordinære Generalforsamling

Torsdag d. 10. september 2020 kl. 10.30

Brohusgade 17. 2200 København N.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent. 


2. Bestyrelsen aflægger årsberetning om foreningens virksomhed i det forløbne år. 


3. Det reviderede årsregnskab forelægges til godkendelse. 


4. Behandling af eventuelle forslag fra bestyrelsen eller medlemmerne. (sendes til formand inden 27. august, E-mail: brohusklubben@gmail.com)

5. Valg af bestyrelse: 


a. Formand, hvert år.


b. Kasserer, ulige år


c. 4 medlemmer (2 i lige år og 2 i ulige år). 


6. Valg af 2 suppleanter for et år. 


7. Valg af 2 revisorer.

8. Valg af registreret /statsautoriseret revisor.

9. Eventuelt. 


Forslag skal være Brohusklubben i hænde senest 14 dage før generalforsamling

 

 

Brohusklubben

Rundvisninger på Københavns Rådhuset/Rådhustårnet og smag på de berømte rådhuspandekager og et glas mousserende vin Med tegnsprogstolk

Tirsdag den 15. september 2020,

kl. 10.00

Tårntur Adgangen til tårnet sker ad smalle trapper ca. 300 trappetrin til balkonen og ingen elevator. – gangbesværede kan undlade at deltage i den del af rundvisningen.

Mødested kl.10.00 Hovedporten forhallen- Hovedindgangen ud til Rådhuspladsen

Varighed rundvisninger varer i ca.2 timer.

Pris pr. person 75,-kr. 

Max 25 personer

Tilmelding og betaling til Valdemar Bonderup

Nordea Bank. Reg.2343 konto nr. 1235 657 852