Nyhedsbrev

Vil du modtage nyheder fra Brohusklubben, så tilmeld dig her brohusklubben@gmail.com.

 

Sundhedsstyrelsen anbefaler ikke, at Brohusklubben åbner, fordi vores medlemmer kommer fra forskellige kommuner.

Derfor lukket Brohusklubben fra 27. oktober frem til 22. november.

Pas godt på jer selv og hinanden.

 

Døves Seniorklub Brohusklubben

Den ordinære Generalforsamling Aflyst

Torsdag d. 19. november 2020 kl. 10.30

Brohusgade 17. 2200 København N.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent. 


2. Bestyrelsen aflægger årsberetning om foreningens virksomhed i det forløbne år. 


3. Det reviderede årsregnskab forelægges til godkendelse. 


4. Behandling af eventuelle forslag fra bestyrelsen eller medlemmerne. (sendes til formand inden 27. august, E-mail: brohusklubben@gmail.com)

5. Valg af bestyrelse: 


a. Formand, hvert år.


b. Kasserer, ulige år


c. 4 medlemmer (2 i lige år og 2 i ulige år). 


6. Valg af 2 suppleanter for et år. 


7. Valg af 2 revisorer.

8. Valg af registreret /statsautoriseret revisor.

9. Eventuelt. 


Forslag skal være Brohusklubben i hænde senest 14 dage før generalforsamling