Nyhedsbrev

Vil du modtage nyheder fra Brohusklubben, så tilmeld dig her brohusklubben@gmail.com.

 

Kære Medlemmer

I lyset af de officielle udmeldinger her i går aftes hvor "Danmark lukker ned", Tager vi naturligvis konsekvensens af de fremsatte påbud og anbefaling, og lukker i Brohusklubben igen 2 uger frem til 13. april. Det betyder naturligvis at møder og aktiviteter af enhver art i Brohusklubben regi ikke kan gennemføres, derfor har vi aflyst påskefrokost d. 2. april.

Jeg skal nok melde en ny dato ud, når smittefaren er drevet lidt over. Vi vil løbende udsende nyhedsbrev i imail til alle efter behov.

Pas nu godt på jer selv og hindanden, og følg de officielle anbefalinger.

Venlig hilsen

Bent Brøndum

Formand for Brohusklubben

Døves Seniorklub Brohusklubben

Den ordinære Generalforsamling

Torsdag d. 26. marts 2020 kl. 10.30

Brohusgade 17. 2200 København N.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent. 


2. Bestyrelsen aflægger årsberetning om foreningens virksomhed i det forløbne år. 


3. Det reviderede årsregnskab forelægges til godkendelse. 


4. Behandling af eventuelle forslag fra bestyrelsen eller medlemmerne. (sendes til formand inden 12. marts, E-mail: brohusklubben@gmail.com)

5. Valg af bestyrelse: 


a. Formand, hvert år.


b. Kasserer, ulige år


c. 4 medlemmer (2 i lige år og 2 i ulige år). 


6. Valg af 2 suppleanter for et år. 


7. Valg af 2 revisorer.

8. Valg af registreret /statsautoriseret revisor.

9. Eventuelt. 
 Forslag skal være Brohusklubben i hænde senest 14 dage før generalforsamling

 

 

Brohusklubben

Rundvisninger på Københavns Rådhuset/Rådhustårnet og smag på de berømte rådhuspandekager og et glas mousserende vin Med tegnsprogstolk

Tirsdag den 7. april 2020, kl. 10.00

Tårntur Adgangen til tårnet sker ad smalle trapper ca. 300 trappetrin til balkonen og ingen elevator. – gangbesværede kan undlade at deltage i den del af rundvisningen.

Mødested kl.10.00 Hovedporten forhallen- Hovedindgangen ud til Rådhuspladsen

Varighed rundvisninger varer i ca.2,0 timer.

Pris pr. person 75,-kr. Sidste frist 26. marts 2020

Max 25 personer

Tilmelding og betaling til Valdemar Bonderup

Nordea Bank. Reg.2343 konto nr. 1235 657 852

Aflyst og udsat til efteråret eller før.