Nyhedsbrev

Vil du modtage nyheder fra Brohusklubben, så tilmeld dig her brohusklubben@gmail.com.

 

Døves Seniorklub Brohusklubben

Den ordinære Generalforsamling

Torsdag d. 19. november 2020 kl. 10.30

Brohusgade 17. 2200 København N.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent. 


2. Bestyrelsen aflægger årsberetning om foreningens virksomhed i det forløbne år. 


3. Det reviderede årsregnskab forelægges til godkendelse. 


4. Behandling af eventuelle forslag fra bestyrelsen eller medlemmerne. (sendes til formand inden 27. august, E-mail: brohusklubben@gmail.com)

5. Valg af bestyrelse: 


a. Formand, hvert år.


b. Kasserer, ulige år


c. 4 medlemmer (2 i lige år og 2 i ulige år). 


6. Valg af 2 suppleanter for et år. 


7. Valg af 2 revisorer.

8. Valg af registreret /statsautoriseret revisor.

9. Eventuelt. 


Forslag skal være Brohusklubben i hænde senest 14 dage før generalforsamling