Brohusklubben Referat fra bestyrelsesmødet

Mandag den 18. august 2020 kl. 10.00 – 12.00 i Café 17

Til stede: Bent Brøndum, Valdemar Bonderup, Lone Roikjær, Judy Nielsen, Ib Knudsen og Allan Hegne Afbud: Ingen

På mødet forelå følgende dagsorden:

1. Velkommen

2. Fødselsdag 39 år

3. Generalforsamling den 10. september 2020

4. Regnskabet pr. 1. august 2020

5. Aktivitetskalender i efteråret 2020

6. Eventuelt

7. Næste møde

1. Velkommen Formanden bød alle velkommen til dagens bestyrelsesmøde.

2. Fødselsdag 39 år. Valdemar bestiller lagkage for 50 personer til den 3. september 2020 og Brohusklubben har 8 flasker Champagne til ”Velkomstdrink” om formiddag denne dag og formand byder velkommen og lille nyheder info Vi pynter små flage op på vægge i salen

3. Generalforsamling den 10. september 2020 Ingen indkomne forsalg fra medlemmer. Bestyrelsens forslag om folkevalgt revisorer sløjfes ved § 4,7 ”Valg af 2 revisorer” og § 4,8 ”Valg af registreret/statsautoriseret revisor” rykkes op til § 4,7 og § 4,9 ”Eventuelt” rykkes op til § 4,8. Vi valgte Ole Faustrup som referent og Dan Olvhøj som dirigent. Generalforsamling foregå i Festsalen max. 60 personer. B.B. sender meddeler til medlemmer, som skal tilmelde til generalforsamling med hensyn til bestilling antal af smørrebrød og medlemmer bedes at kommer til Brohusgade 17 seneste kl. 10.00 for at ”køber” smørrebrød i Café, søjlesalen. Allan Hegne ønsker ikke genvalg.

4. Regnskabet pr. 1. august 2020 Valdemar redegørelse til os om Brohusklubben har ca. 194.440 kr. og Valdemar mener at beholdning skulle være 180.000 kr. fordi klubben fik 2 gange tilskud 14.000 kr. fra kommunen. Kasserer har betalt regninger til Jette Zehnter, lokalleje, CBB-IT og tilbage betalt tilskud til Greve kommunen. Vi hensætter 50.00,00 kr. til jubilæumsfond. Vi har forudbetalt 60.000,00 kr. til Egon busselskab og 54.000,00 kr. til Krakow turen til året 2021. Ib Knudsen redegørelse om vi har 182 medlemmer pr. dags dato. Jette Zehnter har bedt B.B. om ”Budget” for året 2021 og hun har fået budget af B.B.

5. Aktivitetskalender i efteråret 2020 Brohusklubben Aktivitets Program 2020 September: Torsdag 3. september Sæsonstart med at feje Brohusklubben 39. års fødselsdag Torsdag 10. september Generalforsamling Tirsdag 15. september Rundvisning/Rådhuset OK Torsdag 17. september Rafling Mandag den 21. – søndag den 27. september Bustur til Krakow, Polen er udsat til ultimo september 2021 Torsdag 24. september Foredrag af Marek om hans barndom Oktober: Torsdag 1. oktober Minibanko Mandag 5. oktober Indendørs Bowling Torsdag 8. oktober Foredrag af Lars Knudsen om DDL Torsdag 15. oktober Foredrag: Connie Møller og Ole Jeppesen om dement Onsdag d. 21. oktober Aflyst Torsdag 22. oktober Raflingsturneringer/Motion Torsdag 29. oktober Foredrag af Dan Olvhøj om Døves kørere lærer November: Torsdag 5. november Mortensdag (Ib Knudsen) gerne med Kok i køkken Torsdag 12. november Stor Banko Mandag 16. november Politigården starter fra kl. 17.00 – 19.00 og tilmeldingslister skal tilsendte til Politigården seneste 5 dage før Torsdag 19. november Raflingsturnering/Motion Torsdag 26. november Foredrag af Dan Olvhøj om hans nyretranslation December: Torsdag 3. december Julefrokost med underholdning og Judy har 4 X 200,00 kr. gavekort tilbage, som giver til disse foredrager Torsdag 10. december Pakkeleg Torsdag 17. december Julehygge/æbleskive Torsdag 24. december Lukket – juleaften Onsdag den 30. december Fælles Brunch før nytår Med forbehold for ændringer

6. Eventuelt Allan Hegne har korrespondance med EP – banko, Odense om installeret bankomaskinens programsystem i hver egen PC hos Brohusklubben, Døves Kvindeforening og Værested 17. Vi er enige om vi benyttet kun Brohusklubbens PC med bankomaskine programsystem og de to andre Døves Kvindeforening og Værested 17 må låne denne PC efter aftale.

7. Næste møde Næste møde den 6. oktober 2020 kl. 9.00 i Søjlesalen

Mødet hævet kl. 11.45

For referatet den 19.08.2020 Allan Hegne

Del siden