Velkommen til Brohusklubben

Hvad er Brohusklubben?
Brohusklubben er en seniorforeningen med egne vedtægter og målrettet ældre døve, hørehæmmede og CI-tegnsprogsbrugere over 55+ år bosat på Sjælland.

Formål
Brohusklubbens hovedformål er at udføre isolationsforebyggende omsorgsarbejde for ældre døve, herunder at sikre medlemmerne tilgængelighed på egne præmisser. Dette sker gennem et varieret udbud af aktiviteter med udgangspunkt i ældre døves sproglige og kulturelle behov. Klubbens arbejde sikrer endvidere en fortsat styrkelse af de allerede dannede netværk medlemmerne imellem, hvilket igen forebygger følelsen af isolation hos den enkelte.

Aktiviteter
Brohusklubben har fast aktivitetsdag om torsdagen fra kl. 9.30-15.00 i ca. 42 uger om året. I denne tidsrum har klubben eneret til Døvehusets største lokale, Festsalen/ Cafe 17. Alle aktiviteter planlægges og udføres af frivillige kræfter og tager hensyn til de enkelte deltageres særlige behov. Der er hyppigt udflugter til eks. museer og mindst en gang månedligt har medlemmerne mulighed for samtale med tegnsproget ældrevejleder.

 

Aktivitetstilbud

- Besøg på bl.a. museer

- Kultur og foredrag

- Udflugter - rejser

- Underholdning, spil, Quiz, etc

- Fester og højtider

- Banko

- Gå- og Cykeltur

- Rafling, Dart, Bordfodbold

- IT og Computer værksted

- Motion og udeliv

- Minigolf og Bowling

- Fællesspisning

- Information

 

Ny medlemmer

Vi er Døves seniorklub Brohusklubben for selvhjulpne friske senior. Du er velkommen til at besøge os i åbningstiden, hvor der altid er nogen til at fortælle og vise dig rundt. Du er velkommen direkte fra gaden, og så bliver du meldt ind i Brohusklubben, hvis du syntes, det er noget for dig.

 

Information

Brugerbetaling: 100 kr/årligt

Mad: Ja, frokost samt kaffe/kager

Aldergrænse:55+

Åbningstid: 9.30 - 16.00

Brohusklubben

Brohusgade 17.

2200 København N.

Nordea Bank: Reg.: 2343-konto nr.: 1235 657 852

CVR nr.: 38 89 53 89

Del siden