Referat d. 7. februar 2018

Brohusklubben

Referat fra bestyrelsesmødet

Onsdag den 7. februar 2018 kl. 10.00 i 1866´s mødelokale

 

Til stede: Bent Brøndum, Valdemar Bonderup, Arne Albertsen, Judy Nielsen,

Flemming Hovej og Allan Hegne

Afbud: Ingen

 

På mødet forelå følgende dagsorden:

1.     Velkomst

2.     Referat fra sidste møde

3.     Siden sidst

4.     Generalforsamling

5.     Regnskab pr. 31. oktober 2017

6.     Status: Tilskuddene fra kommunerne

7.     Situation vedrørende Café 17 og 1866 i fremtiden

8.     Eventuelt

9.     Næste møde

1.  Velkomst

Formanden bød alle velkommen til dagens bestyrelsesmøde.

2. Referatet fra sidste møde

Referatet godkendtes uden bemærkninger.

3. Siden sidst

Brohusklubben har nu eget dankort og mobilepay samt CVR 38895389.

Modtaget en klage fra Nadia Clemmensen vedrørende manglende bårebuket til hendes mand, Niels Clemmensens bisættelse.

4. Generalforsamling  

Formanden fremlagde dagsorden for Brohusklubbens ordinære generalforsamling samt forslag til vedtægtsændringer.

Bestyrelsen godkendte formandens årsberetning til ordinær generalforsamling, dog vil formanden kontakte Knud Søndergaard vedrørende vedtægtsændringer om der skal vælges en registreret revisor foruden de to folkevalgte revisorer.

Jan Rydicher blev foreslået som dirigent og Ole Faustrup som referent. Hvis Jan ikke vil, så eventuelt Knud Søndergaard som dirigent. Formanden kontakter Jan og Ole.

5. Regnskab pr. 31. oktober 2017

Valdemar fortæller at det gik godt med at bogføre 2017-regnskabet dog kan vi forvente at det bliver sværere m.h.t. 2018 idet vi nu skal stå på egne ben idet 1866 ikke længere skal stå for vort regnskab. M.h.t. 2017-regnskabet er der flere tomme poster for disse skal 1866 1866 bogføre. Når det er gjort vi medlemmerne få tilsendt regnskabet for 2017.

6. Status: Tilskuddene fra kommunerne

Formanden gjorde rede for hvilke kommuner som ikke har givet tilskud til Brohusklubben. Det bliver faktisk sværere i 2018 idet kommunerne bliver pålagt nedskæringer. 1866s Jette Zehntner skal hele tiden rykke kommunerne.

7.  Situation vedrørende Café 17 og 1866 i fremtiden

     Hele 1866s personalets ansættelsesforhold skal bringes til ophør senest 30. juni 2018. Bestyrelsen foreslår at finde frivillige som skal oplæres til at arbejde i Café 17 af Bianca eller Tharnthong før begge stopper.

     Formanden foreslår at Brohusklubben indkøber drikkevarer til engrospris og sælge f.eks. for 15 kr og fortjenesten tilfalder klubben m.h.t. eventuelle udgifter til tolkestuderende.

     Arne Albertsen foreslår at klubben holder et ”medlemsmøde” inden 1866s generalforsamling. Når 1866s generalforsamling er overstået kan vi bedre drøfte hvordan de frivillige kan drive Café 17.

     Allan mener at 1866 skal ansætte en person, som bliver lønnet. Ja til at passe ejendommen, leje af lokaler etc.

8.  Eventuelt

     Arne fortæller om bowling den 8. marts i Rødovre Centrum og han har reserveret 10 baner hvor 3 spiller på hver bane. Alle 30 tilmeldte har også bestilt smørrebrød for 18,00 kr. pr. stk. i bowlinghallens restaurant.

Judy om udflugt til Diakonissestiftelsen, Peter Bangsvej 5B, Frederiksberg med rundvisning med tegnsprogstolke. Rundvisningen foregår tirsdag den 17. april kl. 14.00 og det enedes om at prisen for deltagelsen inkl. kaffebord er 40,00 kr.

Valdemar oplyser at 36 har betalt depositum for turen til Stockholm den 10.- 13. september 2018 og der er 4 ledige pladser.

Flemming har kontaktet pensionistforeningen i Stockholm for at forhøre om der er mulighed for at besøge foreningen en af dagene mellem den 10. og 13. september. Der kan købes turpas som gælder 48 timer og gælder for sightseeingsbus og båderundfart.

Judy og Arne bestiller påskefrokost: Marinere sild med løg og kapers, Kryddersild med løg og kapers, Fersk røget laks med asparges og dild, Lun fiskefilet med remoulade og citron, Æg og rejer med mayonnaise og citron, Flæskesteg med rødkål og surt, 8 blandet ost med frisk frugt og Kaffe/The og godter. Vi køber rigeligt med brød og smør/bedstemorfedt. Bestyrelsen enige om pris for påskefrokost uden drikkevarer 175,00 kr. Formanden vil forhandle med 1866 om vi lejer festsalen for fuld pris og vi selv sørger for drikkevarer.

Arne fortæller at næste seniortræf i Aalborg er den 6. juni (Som regel foregår seniortræf den første weekend i juni) Men den 6. juni er uheldig idet det er pinse. Formanden skal til formandsnetværksmøde den 12. marts 2018 og forøge at flytte seniortræffet til den anden weekend i juni.

Formanden holder vinterferie fra den 14. februar til den 21. februar

Bestyrelsen forslog Allan at finde et sted ude i byen hvor bestyrelsen kan spise og det skal foregå mandag den 26. februar kl. 12:00.er vært for alle bestyrelsen.

9. Næste møde.

    Aftales senere.

                     

Mødet hævet kl. 14.00

 

For referatet den 07. 02. 2018 

Allan Hegne

Referat fra generalforsamling